Wyróżnisz się na tle konkurencji

Możesz być pewien, że projekt przygotowany dla Ciebie nie jest kolejnym gotowym szablonem pobranym z sieci. Projektujemy każdy element od podstaw dając gwarancję jego unikatowości. Częściowo podążamy za obecnymi trendami estetycznych ale bez przesady... moda przemija ;)

Nie powielamy szablonów...

Na tym etapie koncepcja wykonania strony internetowej przekształca się w jej wizualną, namacalną formę, która pokazuje w jaki sposób poszczególne jej elementy zostaną zastosowane w projekcie.

Tworząc wstępny projekt graficzny rozmieszczamy na dostępnej przestrzeni poszczególne elementy strony internetowej w postaci bloków zawierających ogólne informacje o poszczególnych modułach, nie wnikając jeszcze w ich ostateczny wygląd. Jest to schemat logiczny stworzonej w poprzednim etapie koncepcji. Ten sposób pracy pozwala na szybsze i dokładniejsze dopracowanie projektu pod kątem zawartości merytorycznej, funkcjonalności, użyteczności oraz znacznie ułatwia współpracę ze zleceniodawcą, który może w bardziej przejrzysty sposób sprawdzać zgodności z założeniami koncepcyjnymi.

Po przygotowaniu projektów blokowych poszczególnych podstron strony internetowej grafik zaczyna pracę nad końcowym projektem graficznym, ubierając całość w unikatową, odpowiadającą charakterowi i przeznaczeniu szatę graficznę. Jest to często jednocześnie etap kreowania identyfikacji wizualnej projektu czy też marki. Dobrze przygotowany projekt strony internetowej to:

  • pełne odzwierciedlenie założeń koncepcyjnych,
  • przewidziana interaktywność i skalowalność zawartości,
  • odpowiednio dobrana kolorystyka,
  • umiejętnie przygotowane i wykorzystane materiały oraz elementy graficzne,
  • czytelna typografią...
  • i ostatecznie charakterstyka, dającą się zauważyć i zapamiętać.


Gotowy projekt graficzny strony internetowej, po zaakceptowaniu trafia na stół programisty, gdzie rozpoczyna się kolejny etap...