Jak zarządzać strukturą menu strony www?

 • Do czego służą dodatkowe opcje kategorii?

  Podstawowe opcje dodatkowe kategorii to:

  • Nazwa - nazwa kategorii w menu. Wartość tego pola również bierze udział w procesie generowania tzw. przyjaznych linków, mających wpływ m.in. na poprawę pozycji w wynikach wyszukiwania
  • Tytuł - (opcjonalne). Jeśli istnieje potrzeba zaprezentowania kategorii pod inną nazwą osobom odwiedzającym stronę wówczas należy wykorzystać dodatkowo to pole. Przy generowaniu przyjaznych linków w dalszym ciągu brana będzie pod uwagę wartość pola 'Nazwa'
  • Opis - (opcjonalne). Wartość tego pola dodawana jest do znacznika meta description, który opisuje robotom wyszukiwarek treść podstrony. Dodatkowo w wyjątkowych sytuacjach wartość tego pola może być wyświetlana na stronie.
  • Słowa kluczowe - (opcjonalnie). Służy do definiowania słów (fraz) kluczowych dla danej podstrony. Zaleca się użycie maksymalnie 3 fraz kluczowych oddzielonych znakiem ',' dla jednej podstrony.
  • Menu górne, dolne - w zależności od struktury strony a dokładniej ilości menu, tymi polami możemy sterować "przynależnością" poszczególnych kategorii do wybranych rodzajów menu. Przykładowo jeśli chcemy, żeby część kategorii powtórzona została w menu dolnym wówczas podczas edycji tych kategorii zaznaczamy odpowiednie pole tj. 'Menu dolne'. Dozwolone są dowolne kombinacje określające przeynależność do menu dla każdej kategorii.
  • Blokada wyświetlania - włączenie tej opcji dla wybranej kategorii powoduje blokadę jej wyświetlania na stronie internetowej

  W zależności od złożoności projektu liczba dodatkowych opcji kategorii w poszczególnych opcjach systemu CMS może się różnić i jest dokumentowana indywidualnie.

   

 • Jak dodać kategorię główną do menu?

  Podstawowe dodanie kategorii głównej opiera się na podaniu jej nazwy w polu 'Nazwa' pod drzewem kategorii w lewej kolumnie CMS i zatwierdzenie dodanie przyciskiem 'dodaj kategorię'.

  Po automatycznym odświeżeniu strony nazwa nowo dodanej kategorii widoczna będzie w pierwszym poziomie drzewa kategorii. Pozostałe / dodatkowe opcje widoczne pod polem 'Nazwa' na tym etapie mogą zostać pominięte, ich znaczenie opisane jest w dziale Do czego służą dodatkowe opcje kategorii?Przed dodaniem kategorii głównej upewnij się, że informacja nad polem do wprowadzenia nazwy dotyczy: dodanie do: kategoria główna.

 • Jak dodać podkategorię do menu?

  System umożliwia dowolną liczbę zagnieżdżania kategorii.

  Jeśli chcemy dodać kolejny poziom zagnieżdżenia (podkategorię) należy kliknąć ikonkę 'Dodanie pokategorii' znajdującą się przy odpowiedniej kategorii macierzystej, do której chcemy dodać kategorię. Po odświeżeniu strony informacja nad polem do wprowadzenia nazwy zmieni się na 'dodanie do: nazwa kategorii macierzystej' i wówczas powtarzamy operacje dodania analogicznie jak w przykładzie dodania kategorii głównej.Możesz rozwijać/zwijać poszczególne gałęzie drzewa kategorii używając ikonek '+', '-', dostępnych po lewej stronie nazw kategorii w drzewie.

  Aby powrócić do trybu dodawania kategorii głównej należy wcisnąć zakładkę główną - przykładowo 'Zawartość strony'

 • Jak usunąć kategorię?

  Usunięcie dodanej kategorii musi zostać poprzedzone spełnieniem dwóch warunków:

  • Kategoria nie może zawierać podkategorii
  • Kategoria nie może zawierać informacji (liczba dodanych informacji do kategorii widoczna jest w nawiasach, z prawej strony nazwy kategorii

  Jeśli powyższe warunki zostaną spełnione, z prawej strony nazwy kategorii widoczna będzie ikonka usunięcia kategorii, której kliknięcie spowoduje wyświetlenie monitu potwierdzenia a następnie trwałe usunięcie kategorii z drzewa menu.

 • Jak zmienić nazwę kategorii oraz pozostałe jej atrybuty?

  Aby przejść do trybu edycji nazwy i pozostałych danych kategorii należy kliknąć w nazwę żądanej kategorii w drzewie kategorii.

  Po odświeżeniu strony pole nazwy kategorii zostanie automatycznie wypełnione aktualną nazwą (również pozostałe pola zostaną ustawione wg. wcześniej zdefiniowanych zmiennych). W tym momencie można dowolnie edytować wszystkie pola kategorii i potwierdzić dokonanie zmian poprzez wciśnięcie przycisku 'zapisz zmiany'.

  W dowolnym momencie możesz zmienić kolejność wyświetlania kategorii w menu strony korzystając z ikonek ze strzałkami 'góra/dół'. Zmiana kolejności możliwa jest jedynie w obrębie danego poziomu zagnieżdżenia, w którym znajduje się 'przesuwana' kategoria.

Projektowanie stron internetowych L77, ul. Jodłowa 18, 08 - 110 Siedlce, NIP: 8211984569
telefon: +48 601 973 314, e-mail: pobox@l77.pl
Pracujemy: pn.-pt.: 9:00 - 17:00, sb.: 10:00 - 15:00Wykonamy projekt dla Ciebie

Wypełnij i wyślij poniższy formularz zapytania

Jesteś zainteresowany Opisz pokrótce swoje wymagania / oczekiwania co do funkcjonalności i estetyki projektu dla Ciebie oraz, jeśli to możliwe podaj jeden lub więcej adresów stron, które są zbliżone do Twoich oczekiwań
Przedstaw się Prześlij kontakt do siebie Jeśli wolisz, żebym do Ciebie oddzwonił podaj swój numer telefonu